Spoor-I Moduleproject

Inleiding Projecten Projecten Inleiding
 

Normen Spoor-I modules

In de tekst hieronder wordt regelmatig gesproken over een ‘project’. Een project is een geheel van sporen/modules dat aan één zijde (bv. eindstation) of aan 2 zijden (doorgaande sporen) begrenst is door een genormeerde moduleovergang.
Een project dient binnen de hier opgestelde modulenormen gezien te worden als één module, waarbij de eventuele individuele modulebakken niet afzonderlijk te gebruiken zijn.
Eventuele moduleovergangen binnen het project dienen NIET aan de hier voorgestelde norm te voldoen, zowel qua afmetingen als qua electrische verbindingen, zolang de normen voor het gehele project echter WEL voldaan zijn.

In de praktijk kan een project dus bijvoorbeeld zijn:

Het is dus perfect mogelijk om een reeds bestaand project (van een club of individueel) binnen het moduleproject in te passen door op de plaats waar dit project aan het moduleproject wordt aangekoppeld, te voorzien in een overgangsmodule waarbij van de ‘eigen’ modulekop wordt overgegaan op de norm-modulekop, en dit zowel qua afmetingen als qua electrische verbinding.

Hieronder worden de voorwaarden waaraan modules dienen te voldoen in 3 hoofdstukjes opgesomd:

Overzicht van alle informatie betreffende de technische normen voor de modules (versie december 2010)
(in PDF-formaat,  gebaseerd op het Duitse verhaal.)

Bijkomende voorwaarden:

Indien u met een module wenst deel te nemen aan een van de grote spoor-I moduletreffens in Duitsland (Sinsheim, Heilbronn,…) zijn er nog volgende beperkingen:

 


hoofdpagina