Spoor-I Moduleproject

Inleiding Projecten Projecten Inleiding
 Normen > Rails

Basisversie (12/2010)

Het gebruikte spoormateriaal is dat van Marklin of (ex)-Hbner. Dit is het meest courant verkrijgbaar en berijdbaar door alle materieel. de minimumradius voor bochten is 2meter (2000mm). Van deze minimumboogstraal mag worden afgeweken voor zover dit geen beperkingen oplegd voor het gebruikte materieel, indien het betrokken project een doorrijdende beweging toelaat (module of verzameling van modules die aan 2 zijden toegankelijk is), dus geen kopstation of ander eindpunt. Anders geformuleerd: voor modules, die mogelijk in de hoofdbaan van een grote modulebaan worden opgenomen, en waar grote treinen passeren die gevormd zijn uit lange locs en wagen, en die mogelijk gebruik maken van modelkoppelingen, moet althans het hoofdspoor dergelijke passage toelaten, en daarom geen boogstralen bevatten kleiner dan 2000mm.

Eventueel aftakkende sporen (uitwijksporen, aansluitingen,) mogen gebruik maken van wissels of bochten met een kleinere boogstraal, voor zover deze de passage van aan straalbeperking onderworpen treinen niet hinderen.

Het is dus bv. perfect mogelijk een station aan een enkelsporige zijlijn te maken, bestaande uit rechte modules met n centraal (rechtdoor lopend) hoofdspoor, waarvan zijsporen aftakken gebruik makend van krappe wissels (boogstraal 1020mm of 600mm).

Aan de IG1-koppen van de modules dient het spoor over minstens 10cm volledig recht en haaks op de modulekop te lopen, of met een boogstraal van minstens 2000mm.


hoofdpagina