Spoor-I Moduleproject

Inleiding Projecten Projecten Inleiding
> Basisovaal

Het basisovaal bestaat uit een ruime cirkel met een boogstraal van 2 meter. In het ovaal zijn 2 rechte gedeeltes ingewerkt van 3m60, onderverdeeld in 4 modules van 90x40cm.

zie plan

Onderaan wordt dubbelspoor voorzien. Boveneen is het ovaal enkelsporig. Dit is niet enkel om 2 treinen gelijktijdig op het ovaal te kunnen plaatsen, maar ook om de mogelijkheid te bieden zowel enkelsporige als dubbelsporige 'externe' modules in het ovaal op te nemen.

In de onderste helft van de bochten wordt dan ook aan beide kanten een wissel voorzien. Bovenaan wordt voorzien in een aftakking naar een locdepot op nogmaals 4 modules van 90x40cm.

Er is bewust gekozen voor een ruime boogstraal van 2 meter om de mogelijkheid te hebben om zowel materieel met de originele Marklin-koppelingen als materieel met natuurgetrouwe haakkoppelingen te kunnen laten rijden.

De rechte modules zijn allemaal tweezijdig voorzien van genormeerde modulekoppen. De bochtmodules worden als groepen van 3 modules beschouwd die een kwartcirkel vormen, en hebben dus enkel op het uiteinde van de groepen van 3 modules een genormeerde modulekop.

De modulekoppen voor deze modules zijn reeds in januari 2011 geleverd. In het voorjaar van 2011 wordt een aanvang genomen met de bouw van de modules, zodra de benodigde werken aan de ruimte zijn voltooid, waar deze baan zal opgesteld staan.


Update 20 juli 2011

De modules zijn klaar en opgesteld. Volgende stap: sporen leggen

     

     

     


Update 6 september 2011

De modules zijn geschilderd en bedding en rails worden gelegd. Bochten zijn met een lichte verkanting gelegd.

     

 

 


hoofdpagina